Kwaliteitsregister Paramedici

Geplaatst op: 16-06-2023

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder podotherapeuten. Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of uw podotherapeut voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of uw podotherapeut beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen podotherapeuten die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Ook uw podotherapeut, Berry van de Ven, staat vermeld in het Kwaliteitsregister

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/pagina/kpsticker.aspx?Id=F8130C86-0C55-4439-8654-051D9F01782C